Turinys /

T-4. Aviacijos istorija
B. Oškinis

(1913 m. balandžio 15 d. Šakių apskrities Barzduose – 1985 m. balandžio 7 d. Palangoje) – Lietuvos sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo pradininkas.
Gimė Jono ir Agnieškos Oškinių šeimoje. 1920 m. šeima persikėlė gyventi į Kauną. 1928–1933 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje (ATM). Domėjosi aviacija. Buvo vienas iš Kauno ATM aviacijos būrelio, įkurto 1931 m. gruodžio 13 d., steigėjų.
Baigęs aviacijos kursus vadovavo sklandytuvų statybai ATM dirbtuvėse. Perkonstravo vokišką mokomąjį sklandytuvą RRG-23 „Zoegling“ ir taip 1932 m. rugpjūčio mėn. sukūrė lietuvišką sklandytuvą T-1 („Technikas-1“). Pažaislyje šį sklandytuvą išbandė karo lakūnas Gregorius Radvenis. Čia pirmąjį skrydį atliko ir pats B. Oškinis. 1933 m. su kitais Nidoje įrengė sklandymo mokyklą.
Vėliau sukonstravo sklandytuvus BRO-2 ir BRO-3. Išmoko skraidyti ne tik sklandytuvais, bet ir lėktuvais. 1936 m. paskirtas Zoknių karo aviacijos dirbtuvių viršininko pavaduotoju. Vėliau tarnavo karo lakūnu 3-ioje eskadrilėje. 1937 m. išbandytas B. Oškinio sklandytuvas BRO-4 „Rūta“, skirtas akrobatiniam skraidymui. 1937 m. Jonas Pyragius ir Bronius Oškinis dalyvavo pasaulio sąskrydyje Elmyroje (JAV), kuriame B. Oškinis skraidė LAK sklandytuvu „Biržietis“, o J. Pyragius – BRO-5 „Rūta“. 1938 m. baigė Lietuvos karo lakūnų mokyklą. 1938–1940 m. studijavo aeronautiką Berlyno aukštojoje technikos mokykloje.
Į Lietuvą sugrįžo 1940 m. Buvo paskirtas į 29-to teritorinio šaulių korpuso Tautinės aviacijos eskadrilės dirbtuves Pivonijoje (prie Ukmergės). 1941–1944 m. dirbo Kauno aviacijos dirbtuvėse Fredoje gamybos kontrolieriumi, remontavo vokiečių bombonešius „Junkers“ Ju-88. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete.
1944–1945 m. buvo suimtas ir išvežtas į Podolsko lagerį. 1947 m. grįžo į Kauną, skaitė paskaitas Valstybiniame universitete, toliau kūrė naujus sklandytuvus. 1949 m. rudenį baigė statyti ir išbandė pirmąjį pokario metais sklandytuvą BRO-10 „Pūkas“. 1956–1962 m. Kauno sklandymo stoties viršininkas, vėliau vadovavo sklandymo mokyklai Palangoje.
Simferopolio aviacijos dirbtuvėse buvo pradėta Broniaus Oškinio sklandytuvų BRO-9 „Žiogas“, BRO-11 „Pionierius“ ir BRO-12 serijinė gamyba. Jais skraidė visuose buvusios SSRS aviacijos sporto klubuose. 1962 m. Prienuose buvo įkurta Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla, kurioje B. Oškinis dirbo konstruktoriumi. Didelį dėmesį skyrė sklandytuvų, skirtų jaunimui, kūrimui. Į juos įdiegė daug naujovių, panaudojo plyšinius sparnus, plyšinius užsparnius ir eleronus. B. Oškinis sukūrė 25 įvairių modifikacijų sklandytuvus.
Apdovanotas Lietuvos vyriausybės ir FAI (Tarptautinė aeronautikos asociacija). Jo vardu pavadinta Lietuvos vaikų aviacijos mokykla ir gatvė Palangoje.

Oškinio sklandytuvai

Oškinio sportiniai lėktuvai

B. Oškinio biografija - Šaltinis wikipedija
B. Oškinio biografija - Šaltinis plienosparnai.lt
Lietuvos sklandytojas, sklandytuvųkonstruktorius, sklandymo pradininkas

TOP