Turinys /

T-4. Aviacijos istorija


Jurgis Dobkevičius

1900 kovo 23 d. Sankt Peterburgas – 1926 m. birželio 8 d. Kaunas

Gimęs devyniolikto ir dvidešimto amžių sandūroje, per trumpą savo gyvenimą jis sugebėjo sukurti ir pastatyti tris unikalius lėktuvus Dobi-I, Dobi-II, Dobi-Ill, kurie savo aerodinaminėmis savybėmis gerokai pralenkė kitus to meto lėktuvus.

Gimė Petrograde ir baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Vyborgo komercinėje mokykloje, įstojo į Petrogrado politechnikos institutą. Tuometu Petrogradas buvo Rusijos aviacijos lopšys, ir Jurgis turėjo galimybę pamatyti naujausius technikos laimėjimus.

1919m gryžta į Lietuvą, įstoja į Kaune kuriamą Lietuvos kariuomenės aviacijos mokyklą. 1920 m. dalyvauja kariniuose skrydžiuose į okupuotas Lenkų teritorijas.
Už kovinius nuopelnus jis apdovanotas I laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.

1919m lapkričio 26 d. pasiekia pirmąjį Lietuvos aukščio rekordą — 5600 metrų. J. Dobkevičius skrido be deguonies aparatūros.

1920 m. gruodžio 11 d. J. Dobkevičius lėktuvu Fokker D VII pirmasis iš lietuvių aviatorių atliko mirties kilpą.

Už savo pinigus Vokietijoje nusipirko Haacke tipo 30 AJ trijų cilindrų oru aušinamą variklį, stato pirmąjį lėktuvą. 1922 m. rugpjūčio mėn. statyba baigta, pats konstruktorius sėkmingai jį išbandė. Lėktuvas greitai pakilo ir ore buvo gana pavaldus. Iš pradžių vadintas ,,Jud", vėliau perkrikštytas Dobi-I vardu.

J.Dobkevičius prie Dobi I (kairėje), su lėktuvo statytojais 1922 m.

Bandymo metu buvo užfiksuotas maksimalus 175 km/val. skridimo greitis. O tai su 30 AJ galingumo varikliu yra tiesiog fantastiškas rezultatas.

Pirmojo kūrinio sėkmės paskatintas J. Dobkevičius tuoj pat suprojektavo naują dvivietį oro žvalgybai skirtą lėktuvą. Buvo paskirtas ir šešių cilindrų skysčiu aušinamas 200 AJ Benz B24 tipo variklis. Dobi-II statyba buvo greitai baigta ir 1923 m. spalio 13 d. konstruktorius juo atliko pirmąjį skridimą.

Dobi II paruoštas skrydžiui. Kauno aerodromas 1926 metų spalis

Lėktuvu Dobi-II labai susidomėjo pasaulinė aviacijos visuomenė. Dobi-II sparnai buvo iškreiptos elipsės formos ir pasižymėjo gera aerodinamine kokybe. Sparnai ir liemuo — medinės konstrukcijos, dengti klijuote. Sparnuose įtaisyti ir kuro bakai. Skysčiu aušinamo variklio radiatorius įrengtas liemens viršuje. Tūpimo greičiui sumažinti abu eleronai nuleidžiami žemyn ir veikia kaip užsparniai. Lėktuvas skridimo metu išvystė 250 km/h greitį.

Sėkmės paskatintas ir suprasdamas, kad jam trūksta reikiamų žinių, J.Dobkevičius padavė pareiškimą, prašydamas atleisti jį iš karinės tarnybos, ir 1923 m. rudenį išvyko į Paryžių studijuoti Aukštojoje aerodinamikos mokykloje.

Studijų Paryžiuje metais, J.Dobkevičius suprojektavo naują vienvietį naikintuvą Dobi-Ill, kuris buvo pastatytas Kauno aviacijos dirbtuvėse. Lėktuvas išbandytas 1924 metų lapkričio mėnesį ir leidžiantis nepalankiomis oro sąlygomis aplaužytas.

Pirmasis lietuviškas naikintuvas Dobi III. Pabaigtas statyti 1924 m. lapkritį.

1926 m. balandžio 26 d. jis vėl turėjo išvykti į Paryžių tobulintis. Skrisdamas Dobi III užkliudo medį ir avarijos metu žuvo.

Vertinant Jurgio Dobkevičiaus darbus, reikia pažymėti, kad nepaisant jauno amžiaus, konstruktorius pasiekė nepaprastai daug. Jo lėktuvai išsiskyrė unikaliais techniniais sprendimais.

TOP