Turinys / Br. Oškinio akademijos dokumentai, blankai

Prašymas priimti mokytis į Br. Oškinio akademiją (.pdf) (.doc) (.odt)

Br. Oškinio akademijos mokymo sutartis (.doc) (.odt) (.pdf)

Br. Oškinio akademijos mokymo programa 2020 metams (.pdf)

Saugaus elgesio ir gero tono taisyklė mokymosi eigoje ir aerodrome:
Elgesio instrukcija aerodrome (.pdf)
Infekcinio periodo elgsenos atsakomybė, rekomendacijos (.pdf)