Turinys /

Praktiniai skrydžių užsiėmimai

I. riedėjimas :

 • krypties išlaikymas - kaip išlaikyti kryptį išilgai tako neišriedant iš jo ?
 • vairolazdės padėtis judesys pirmyn-atgal - ?
 • vairolazdės padėtis judesys kairė-dešinėn - ?
 • II. nevaldomas šuoliukas:

 • krypties išlaikymas;
 • vairolazdės padėtis pirmyn-atgal - ?
 • pokrypio išlaikymas - pojūtis kaip sekti sklandytuvo pokrypį ?
  (kūno padėtis, sparno pusių lygi padėtis tako atžvilgiu )
 • kaip pajuntamas sklandytuvo atplyšimas nuo tako ?
 • III. šuoliukas su išlaikymu:

 • krypties išlaikymas;
 • pokrypio išlaikymas;
 • vairolazdės padėtis pirmyn-atgal - ? sklandytuvo polinkio
 • kaip pajuntamas sklandytuvo atsikabinimas ?
 • išlaikymas (ištraukimas) -
 • IV. šuoliukas su pervedimu:

 • krypties išlaikymas;
 • pokrypio išlaikymas;
 • vairolazdės padėtis pirmyn-atgal - ? sklandytuvo polinkio
  riedėjimas, atplyšimas , pervedimas į horizontalų skrydį -
 • V. skutamasis:

 • krypties išlaikymas;
 • pokrypio išlaikymas;
 • vairolazdės padėtis pirmyn-atgal - ? sklandytuvo polinkio
  riedėjimas, atplyšimas , pervedimas į horizontalų skrydį horizantalaus skrydžio išlaikymas.
 • VI. du metrai:

 • riedėjimas;
 • atplyšimas;
 • pervedimas į horizontalų skrydį;
 • skriejimas horizontaliai 2-jų metrų aukštyje;
 • atsikabinimo pastebėjimas, polinkio minimalus pakeitimas;
 • ištraukimas;
 • ratukų padėjimas;
 • riedėjimas išlaikant kryptį, kol greitis sumažėja iki saugaus posųkio greičio;
 • ---

  šoninis vėjas :

 • iš dešinės - skalndytuvą suks į ? pusę
 • iš kairės - skalndytuvą suks į ? pusę
 • ---
 • polinkis - padėties kitimas išilgai liemens, fiuzeliažo;
 • pokrypis - padėties kitimas skersai liemens išilgai sparnų, padėtis horizonto atžvilgiu;
 • posūkis - padėties kitimas vertikaliai liemens, sparnų plokštumoje.
 •  

  TOP