Turinys / T-3. Meteorologija

Vėjas, antvėjis, nuovėjis ;   Aviacijai pavojingi meteorologiniai reiškiniai

Struktūra, oro savybės ir jų įtaka skraidymams.

Meteorologija – žemės atmosferos ir joje vykstančių procesų sritis.

Oras – dujų mišinys. Standartinė sudėtis žemiau 80km vienoda:

Atmosferos, oro savybės:

Struktūra

Vertikalia kryptimi atmosfera dalijama į keletą sluoksnių – sferas. Vieną sferą nuo kitos skiria pereinamasis sluoksnis – pauzė.

1. pav . Atmosferos sandara

Sfera Ribų aukštisPauzės
TroposferaNuo žemės paviršiaus iki 8−17 kmTropopauzė
StratosferaNuo 8−17 iki 50−55 km Stratopauzė
MezosferaNuo 50−55 iki 80 kmMezopauzė
TermosferaNuo 80 iki 800 kmTermopauzė
EgzosferaAukščiau kaip 800 km 

Troposfera − joje dažniausiai keičiasi orai, vyksta atmosferos turbulencija. Kylant aukštyn, kas 1 km, temperatūra krinta 6 °C, iki tropopauzės temperatūra nukrinta iki apie -60 °C. Sudaro 80 % visos atmosferos masės.

Stratosfera – žemutiniame jos sluoksnyje temperatūra pastovi, nuo 25 km pradeda kilti ir iki stratopauzės pasiekia 0 °C. 20-25 km aukštyje yra didžiausia ozono koncentracija.

Mezosfera – joje temperatūra krinta gan sparčiai. Iki mezopauzės ji pasiekia -90 °C.

Termosfera – 80−90 km aukštyje temperatūra pastovi, tačiau vėliau pradeda didėti. 150 km aukštyje ji pasiekia 230 °C, 500–600 km aukštyje >1500 °C, ties viršutine riba pakyla iki 2000 °C. Šios temperatūros yra sąlygiškos − dėl oro išretėjimo jos neperduodamos šioje erdvėje skriejantiems aparatams. Dideli paros temperatūrų skirtumai.

Egzosfera – atmosfera laipsniškai pereina į tarpplanetinę erdvę. Dujų tankis labai mažas. Temperatūra – keletas dešimčių tūkstančių laipsnių.

Vėjas, antvėjis, nuovėjis

Apibrėžimai, atsiradimo priežastys, įtaka skraidymams.

Vėjas oro srauto judėjimas. Vėjus sukelia temperatūriniai ir slėgių skirtumai priverčiantys judėti oro mases.

Vėjo ženklinimas nurodant vėjo kryptį ir stiprumą

Vėjo kryptį ir orientacinį stiprumą nustatome pakal stebiamus objektus ar reiškinius:

dūmai, sukeltų dulkių judėjimas, vandens paviršius, vėliavos...

Oro sąlygų įvertinimui sudaromi žemėlapiai ( windy.com )

Krituliai mm/h; vėjo greitis, vėjo gūsiai m/s (kt); debesuotumas % kokia dalimi debesys dengia skliautą, oro temperatūra.

Svarbu įvertinti oro salygas ęsamu laiku ir prognozuoti į ateitį, kad pakitusios oro sąlygos netaptų nelauktai nepalankios ar pavojingos.

Avia skaitmeninis duomenų servisas / Aviation Digital Data Service (ADDS)

Nida, sklandytojų kopa. Rytų vėjas nuo marių nusistovėjęs lipa kopa sukurdamas kylančio oro frontą skladytojų vadinamą antvėju. Nuovėjis už kopos pavėjui besileidžiantis frontas, kuris kopijuoja kopą. Jeigu antvėjyje palankios sąlygos sklęsti, pastoviai turėti kėlimą, tai nuovėjis tampa spąstais, kai greitai žemėjantis srautas nubloškia sklandytuvą žemyn, kitą kart iki pat žemės.

26 valandos virš kopų

Termikai kylančios oro masės dėl terminės veiklos

Oras virš išilusių žemės plotų. Palankesnės išilimui sąlygos sausi tamsesni paviršiai, atokaitos šlaitai, pakrančių zonos.

Vakare susilpnėja saulės kaitra ir išilę paviršiai atidavinėje sukauptą šilumą, tada reikia orientuotis į vietoves kurios vėsta ilgiau, daugiau sukaupes šilumos.

Termikų aptikimui gali pasitarnauti sklandantys paukščiai, reljefo vaizdai, kvapai.

Aviacijai pavojingi meteorologiniai reiškiniai

Audra, žaibas, krituliai, temperatūra, apledėjimas, jų keliami pavojai.

Vėjo greitis ir gūsiai > 15m/s (54km/h) , lietus, perkūnyja, žaibai, drėgmės ir žemos temperatūros aplinkoje apledėjimas.

Aviacijai pavojingi meteorologiniai reiškiniai

Meteorologinių pranešimų šifravimas

Debesų klasifikacija

Referatas

TOP