Turinys /

Pratarmė - rodyklė
T-1. Aerodinamika ir skrydžio dinamika
T-2. Aviacinė technika
T-3. Meteorologija
T-4. Aviacijos istorija
T-5. Aviacinė mechanika
Praktiniai skrydžių užsiėmimai
Aviacija šiandien
Nuorodos, literatūra
Br. Oškinio akademijos dokumentai, blankai
Kalendorius
Dienoraštis, įvykiai