Turinys / Nuorodos, literatūra

Literatūra

Mokymo programa - 2020m.

Eduardo Lasausko knyga Skrydžio principai

Bronius Merkys Orlaivių konstrukcijos

Bronius Merkys Orlaivių funkicės sistemos

Bronius Merkys Aliaciniai stūmkliniai varikliai

Audrius Turauskas ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA

Eugenijus Pileckas AVIACINIAI SKRYDŽIO VALDYMO PRIETAISAI IR SISTEMOS

Z.Kižys, R. Kalinauskas Lengvų lėktuvų projektavimas

Aviacinė technika Lietuvoje

Lietuvos aviakonstruktorių darbai

lėktuvų konstravimo pagrindai - wings.lt

Piloto mėgėjo testai