Turinys / Nuorodos, literatūra

Literatūra

Mokymo programa - 2020m.

Eduardo Lasausko knyga Skrydžio principai

Bronius Merkys Orlaivių konstrukcijos

Bronius Merkys Orlaivių funkicės sistemos

Bronius Merkys Aviaciniai stūmkliniai varikliai

Audrius Turauskas ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA

Eugenijus Pileckas AVIACINIAI SKRYDŽIO VALDYMO PRIETAISAI IR SISTEMOS

Z.Kižys, R. Kalinauskas Lengvų lėktuvų projektavimas

Aviacinė technika Lietuvoje

Lietuvos aviakonstruktorių darbai

lėktuvų konstravimo pagrindai - wings.lt

Teorinio pasiruošimo medžiaga
ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 1. Oro teisė Vincas Šnirpūnas AVIACINĖS TECHNIKOS TEISINĖ SISTEMA
 2. Meteorologija Egidijus Rimkus • M ETEOROLOGIJOS ĮVADAS
 3. Bendrosios žinios apie orlaivį Br. Merkys Orlaivių konstrukcijos
 4. Navigacija Sklandytojų navigacija
 5. Aerodinamika E. Lasauskas Skrydžio principai
 6. Radijo ryšys (Lietuvių k.)
  Radijo ryšys (anglų k.) VFR COMMUNICATIONS FOR IDIOTS
 7. Žmogaus galimybės ir jų ribos Vincas Šnirpūnas Žmogiškasis faktorius aviacinėje technikoje
 8. Skrydžio charakteristikos ir planavimas pilotai.lt egzamino klausimai
 9. Skrydžio procedūros
 10. Bendroji skrydžių sauga

Piloto mėgėjo testai